Jag erbjuder också handledning för dig som vill utvecklas i ditt yrke. Vi träffas för att utforska svårigheter och dilemman som du hamnar i på arbetsplatsen. Man kan bli offer för motstridiga krav, resursbrist eller orimliga förväntningar. Svaren finns ofta närmare än man tror.
Jag stödjer dig i ditt personliga ledarskap antingen du arbetar som chef eller som medarbetare. Du får stöd i att sortera och hitta den röda tråden och våga ta ställning utifrån en personlig värdegrund. Du stärker på så sätt ditt självförtroende och din yrkesidentitet. I handledning tar vi i första hand utgångspunkt i arbetsrelaterade frågor även om vi aldrig helt skiljer på professionell person och privat person.