Jag erbjuder dig samtalsstöd i din personliga utveckling enligt psykosyntesens förhållningssätt i frågor om:
- att hantera nära relationer
- att få stöd i en personlig kris
- att öka medvetenheten om dina egna reaktionsmönster
- att sätta gränser och göra medvetna val
- att finna trygghet i dig själv och inte vara styrd av andra
- att minska upplevelsen av stress
- att bättre kunna avläsa uppkomna situationer och
   handla utifrån en personligt förankrad värdegrund
- att hitta ny energi och arbetsglädje
- att återknyta till syftet med ditt yrkesval

Du är välkommen att kontakta mig vare sig dina behov av stöd och utveckling är privata eller mer arbetsrelaterade. Vi träffas i en serie samtal på min mottagning för att utforska det som kännns svårt och oöverstigligt samt vilka möjligheter som ligger framför dig.